Doelstelling

Deze seniorenvereniging is opgericht op 20 mei 2016 door senioren uit de dorpen Appelscha, Haulerwijk, Makkinga en Oosterwolde.

De vereniging stelt zich ten doel:

1.a. Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;

b. De belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief;

2. Zij beoogt geen winstoogmerk;

3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door  alle dienstige middelen,  waaronder:

a. Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;

b. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan.

Gewoon een of andere WordPress website