Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel:

1.a. Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;

b. De belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief;

2. Zij beoogt geen winstoogmerk;

3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door  alle dienstige middelen,  waaronder:

a. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan.

b. Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;