Contact met leden

Via de periodieke OSO Nieuwsbrieven en tijdens OSO bijeenkomsten worden de leden geïnformeerd over actuele en relevante zaken.

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2023

Beste OSO leden,

Als u deze brief ontvangt zitten we vlak voor de kerstdagen, voor de meesten van ons mooie feestelijke dagen, maar voor anderen toch ook dagen met bijzondere herinneringen.

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Natuurlijk gaat dit gepaard met een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar.                                                                                          

Laat ik beginnen met een terugblik op 2023:  Ogenschijnlijk is het een rustig jaar geweest voor de vereniging, al geldt dit niet voor het bestuur.

A) Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze secretaris Janny de Vries-Punter. Dit was voor ons een grote aderlating, want wat zij vanaf de oprichting van onze vereniging voor ons heeft betekend laat zich niet in een paar zinnen vatten. We zijn haar nog steeds dankbaar daarvoor.

Onze nieuwe secretaris, Annelies  Blank, is vol goede moed begonnen maar door persoonlijke omstandigheden hebben we moeten constateren dat het voor haar moeilijk is om aan de gestelde verwachtingen te voldoen. We gaan dan ook op zoek naar een nieuwe secretaris, al blijft Annelies nog wel gewoon lid van het bestuur.

B) Het ledental liet in het begin van het jaar een flinke stijging zien maar, die stijging raakten we in de loop van het jaar ook weer kwijt, voornamelijk door natuurlijk verloop.                                                                         

Waar zijn we nog meer mee bezig geweest dit jaar
Onze activiteitencommissie ’s (AC’s) in Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde hebben weer  gezorgd voor mooie, afwisselende programma’s waar voor “Elk wat wils” te vinden was.

We blijven het zeggen:  Alle leden zijn overal welkom!                                        

Het bestuur heeft zich, vaak in combinatie met anderen, in gezet voor inclusiviteit, mobiliteit en woningbouw. Dit laatste lijkt succes te hebben, want er komt iets beweging in.  
Aan het eind van het jaaroverzicht wil ik een woord van dank brengen aan de leden van de AC’s, onze postbezorgers en de webbeheerder voor hun werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ieder draagt op haar of zijn manier een steentje bij aan onze vereniging.

Een blik vooruit naar het jaar 2024:    

We zijn doorgegaan met het programma “Bewegen op Muziek” bij Dansschool Clarette en Léon en hopen daarmee ook in 2024 door te gaan. Naast de programma’s van de AC’s gaan we enkele nieuwe programma’s brengen, ik zeg dit met enig voorbehoud omdat op dit moment nog niet duidelijk is of we de subsidie die we hiervoor hebben aangevraagd ook wordt gegeven. Maar mocht dit lukken, dan willen we wekelijks op de dondermiddag “Bewegen op Muziek” gaan brengen, natuurlijk bij Dansschool “Clarette en Leon”. 

Daarnaast willen we in de wintermaanden, samen met Filmwerf, op enkele zaterdagmiddagen in de Miente, een film vertonen voor onze leden die enigszins aansluit bij onze behoefte. We hebben hier in december al mee proef gedraaid en hopen dat het aangeslagen is.

Tot slot wil ik u danken voor uw betrokkenheid bij onze vereniging en wens u voor de rest van december aandacht, warmte, gezelligheid en ook feestelijke dagen.

René Schulkes, voorzitter 

Het  kan  ons  allemaal  overkomen

Bent u digitaal veilig? Oplichters worden steeds handiger en verzinnen nieuwe manieren om mensen van hun privégegevens of bezittingen te beroven.
Steeds vaker gebeurt dit via de telefoon of internet.

Ouderen zijn echt niet de enigen die slachtoffer zijn van hulpvraagfraude of phishing. Het overkomt echt iedereen. Gemeente Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat inwoners weten weer ze op moeten letten.
We geven u tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Hoe herkent u fraude en hoe kunt u zichzelf daar tegen beschermen?
Hieronder leest u een aantal voorbeelden van fraude:

 • WhatsApp-fraude

Iemand doet zich voor als een bekende en vraagt u om geld over te maken. Vaak heeft deze persoon een urgent probleem en is de nood om geld over te maken hoog. Bijvoorbeeld:
“Dag Oma, mijn oude telefoon is stuk gegaan en daarom heb ik een nieuw nummer. Ik heb een probleempje met de huur deze maand. Ik kom
200 euro tekort. Als ik niet snel betaal, wordt ik uit mijn studentenkamer gezet. Zou u mij willen helpen?”

 • Bankhelpdeskfraude
  Iemand doet zich voor als uw bank en zegt dat er een probleem is met uw rekening. U wordt verzocht uw geld “veilig te stellen” door het over te maken naar een ander rekeningnummer.
  Ook kunnen ze u vragen om uw pincode of inloggegevens.
  Soms wordt gezegd dat een bankmedewerker uw pasje bij u thuis komt ophalen. Let op!! Banken vragen nooit om geld over te maken naar een andere rekening. Ook vragen ze nooit om persoonlijke gegeven zoals uw pincode of inloggegevens.
 • Nep e-mails of sms’jes
  Voorbeeld: in een bericht wordt gevraagd om te klikken op een link of om in te loggen. Een voorbeeld: u krijgt bericht dat u een prijs heeft gewonnen en om de prijs te verzilveren moet u op een link klikken.
  Voorbeeld twee: een bedrijf stuurt u een betalingsherinnering en dreigt met het sturen van een deurwaarder. De meegezonden link kan leiden naar een valse website, waarin u gevraagd wordt om uw gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot uw computer of uw persoonlijke gegevens.

Folder: Eerst Hulp bij Online Criminaliteit
Wanneeru slachtoffer wordt van fraude, is het belangrijk dat u rustig blijft, maar wel snel in actie komt. U ontvangt bij deze Nieuwsbrief een folder:
“Eerste Hulp bij Online Criminaliteit” Hierin vindt u per soort oplichting en fraude de belangrijkste stappen op een rij. Ook vindt u een lijst met de belangrijkste telefoonnummers en ruimte om daar uw eigen contactgegevens aan toe te voegen. Bewaar deze folder op een handige plek!

PROGRAMMA  OSO  IN  2024  OP  DATUM

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur, indien anders is het vermeld.

Zaterdag 13 januari   Nieuwjaarsbijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur
 in Dansschool Clarette en León, Oosterwolde

Woensdag 17 januari  Haulerwijk, De Enter    
Rinze Oenema – film

Vrijdag 19 januari   Appelscha, Dorpskamer De Den       
Bennie Huisman – zanger

Vrijdag 26 januari   Oosterwolde, Kannen en Kruiken     
Online criminaliteit – lezing

Zaterdag 10 februari              Oosterwolde, De Miente                  
Film “The Bucket List”

Vrijdag 16 februari                 Appelscha, Dorpskamer De Den       
Niek van den Oord – Boek

Woensdag 21 februari           Haulerwijk, De Enter                         
Orkest Zieken en Zeevarenden

Vrijdag 23 februari                 Oosterwolde, De Miente                   Klompenmuseum – lezing                       

Vrijdag 15 maart                    Appelscha, Le Coq                            
Lunch

Woensdag 20 maart              Haulerwijk, De Enter                         
Wondere Wouter – verrassing

Zaterdag 23 maart                 Oosterwolde, De Miente                  
Film “Wild Oats”

Vrijdag 29 maart                    Oosterwolde, De Miente                  
Will en Thea Kuiper -reisverslag

Vrijdag 5 april                         Appelscha, Dorpskamer De Den       
Alg. Ledenvergadering           

Woensdag 17 april                 Haulerwijk, De Enter                         
Charlotte Glorie – muziek / humor

Vrijdag 19 april                      Appelscha
Bezoek aan Glasatelier- en Kerkbezoek

Vrijdag 26 april                      Oosterwolde, De Miente                  
Zanggroep Eigen – Wijs – Shanty

Vrijdag 24 mei                        Oosterwolde, In Kannen en Kruiken   koffie/thee met gebak

Vrijdag 21 juni                        Appelscha, Dorpskamer De Den       
Koffie/thee drinken

Vrijdag 16 augustus               Appelscha, Dorpskamer De Den        Koffie/thee drinken