Homepage

Welkom op de website van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO)

Secretariaat: Snellingerdijk 10, 8431 EM Oosterwolde
Email: info@os-ooststellingwerf.nl
Website: www.os-ooststellingwerf.nl

WAAR STAAT DE OSO VOOR:

De Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf zet zich in voor de belangen van de senioren in onze gemeente Ooststellingwerf.

Als gesprekspartner van de gemeente en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van seniorenbeleid vraagt zij aandacht voor zaken die van groot belang zijn voor senioren.

Zo heeft de OSO bijvoorbeeld in aanloop naar de  gemeenteraads-verkiezingen op 16 maart 2022 gevraagd  aan de politieke partijen welke zaken van belang voor senioren  zij in hun partijprogramma’s hebben gezet. De OSO gaat hierover verder met hen in gesprek.

Naar aanleiding van de door de OSO gehouden woonenquête in 2019 is er overleg over wonen, welzijn en zorg voor senioren met de politieke fracties en de verantwoordelijk wethouder.

De activiteitencommissies in Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde zorgen maandelijks voor bijeenkomsten op het gebied van informatie en ontspanning.
Ontmoeting en gezelligheid zijn hierbij belangrijk.

De OSO is van plan om in september 2022, na de afgelopen corona periode, weer een frisse start te maken met de organisatie van nieuwe activiteiten voor haar leden. Begin september wordt dit programma op de website vermeld.

Wilt u meer weten kijk dan verder op deze website of neem contact op met ons.