Homepage

Welkom op de website van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO)

Secretariaat: Breikom 1, 8431 BM Oosterwolde

info@os-ooststellingwerf.nl

WAT BIEDT DE OSO HAAR LEDEN

 Belangenbehartiging op gemeentelijk niveau door te fungeren als gesprekspartner met de gemeente, organisaties en instellingen op het gebied van seniorenbeleid.

Een maandelijks programma met activiteiten op het gebied zorg, welzijn en wonen cultuur, voorlichting en ontspanning.

Mogelijkheid tot gebruik maken van de collectiviteitsverzekering

bij zorgverzekeraars De Friesland en VGZ.

(inlichtingen bij mevrouw J.M. van Zoelen    0516 441111)

Hulp bij het invullen van het belastingformulier voor mensen woonachtig in Oosterwolde.

(inlichtingen bij mevrouw J.M. van Zoelen   0516 441111)

Korting op de keuring voor het rijbewijs

(inlichtingen bij het secretariaat         0516 512600)

Samenstelling van het bestuur:

René Schulkes                        voorzitter

Janny Punter – de Vries   secretaris

Cobie van Zoelen                  penningmeester                                                                                                                  ledenadministrateur

Wim Dikkens                         webmaster

Periodiek een nieuwsbrief met voor senioren belangrijke informatie

Gewoon een of andere WordPress website