Lidmaatschap

 

Het OSO lidmaatschap bedraagt € 25,– per jaar per persoon.

Het OSO bestuur organiseert jaarlijks voor alle leden een aantal gezamenlijke bijeenkomsten.

Daarnaast zorgen de activiteitencommissies in Appelscha, Haulerwijk, Makkinga en Oosterwolde voor een programma met activiteiten in het eigen dorp.

Ook deze zijn in principe toegankelijk voor alle OSO leden.

In januari en september wordt bij alle leden een OSO Nieuwsbrief bezorgd met een overzicht van de programma’s voor dat komend halfjaar en voor senioren relevante informatie.

Samen met de Nieuwsbrief van januari wordt bij alle leden de nieuwe lidmaatschapskaart van het betreffende jaar bezorgd.

Tussentijdse belangrijke of actuele informatie voor de leden wordt per e-mail verstuurd en op de website geplaatst. Indien noodzakelijk en mogelijk worden berichten in de media geplaatst.

U kunt zich aanmelden via: vanzoelencobie@gmail.com onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, geboortejaar,  E-mailadres alsmede het bankrekeningnummer (volledige IBAN), waarvan de contributie kan worden afgeschreven.

Daarnaast is het gewenst de datum in dd-mm-jjjj aan te geven wanneer het lidmaatschap aanvangt.