Belangenbehartiging

De OSO probeert op de volgende manier de belangen van senioren in Ooststellingwerf te behartigen:

  •  Voeren van overleg met en invloed uitoefenen op de besluitvorming van overheden, instellingen en organisaties, waaronder politieke partijen in de gemeente Ooststellingwerf.
  • Onderhouden van contacten met andere organisaties en commissies  die de belangen van senioren op plaatselijk en / of  gemeentelijk niveau behartigen.
  •  Bevorderen van samenwerking met andere seniorengroepen die op plaatselijk en / of gemeentelijk niveau voor senioren werkzaam zijn of activiteiten organiseren.
  • Onderhouden van een goed contact met de provinciale koepel Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân (OSiF).

  • Aanbieden van aansprekende en informatieve programma’s en activiteiten op sociaal, maatschappelijk, cultureel, recreatief en educatief gebied.
  • Zorgen voor een goed en relevant aanbod van actuele informatievoorziening aan de OSO leden