Haulerwijk

ActiviteitenHaulerwijk.2e halfjr.2019

SENIOREN LATEN HET ZICH SMAKEN

Een volle zaal, 70 personen hadden zich ingeschreven, voor de proefmaaltijd van VanSmaak op woensdag 6 november in dorpshuis De Enter.

De Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) had VanSmaak, de grote thuismaaltijdverzorger uit Drachten, uitgenodigd om een uiteenzetting te geven van hun mogelijkheden m.b.t. maaltijdverstrekking aan huis.
Het werd een leerzame ochtend, er werden veel vragen gesteld n.a.v. de inleiding en het blijkt dat er heel veel mogelijk is in variatie van maaltijden en dagen dat men er gebruik van wil maken. Ook in variaties van diëten is erg veel mogelijk. Er wordt daar waar het kan rekening gehouden met de individuele wensen van de klant.
Na de inleiding en beantwoording van alle vragen, was het tijd om de maaltijd te proeven. Nou, het bleef niet bij proeven, want men liet het zich goed smaken en velen gingen graag nog een keer voor de volgende ronde. Het werd een geslaagde bijeenkomst, men genoot ook erg van het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd, ‘veel gezelliger dan alleen, het lijkt wel of het beter smaakt’.

De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor de gezellige bijeenkomst en in het bijzonder de dames van VanSmaak en vroeg hen om ook de werkers in Drachten te bedanken.

Foto’s Jan Bies

Gewoon een of andere WordPress website