Haulerwijk

 

Programma Activiteiten Commissie Haulerwijk eerste halfjaar 2022

 Woensdag 19 januari

Voor deze middag hebben wij Harm Soegies uit Peest uitgenodigd.

Harm is geboren en getogen in Drenthe. Hij schrijft en vertelt graag verhalen in het Drents. Verhalen uit het leven gegrepen. Aan het eind van zo’n verhaal wil hij de mensen tóch wat meegeven.

Woensdag 16 februari

Menu Complet, Arina en Rinus, komen ons bezoeken. Zij zijn entertainers en ras-musici, waarbij jarenlange ervaring in de ouderenzorg heeft bijgedragen tot een juiste mix van luisterliedjes, gezellige meezingers en streektaalmuziek.

Woensdag 16 maart

Jaarvergadering van de OSO in De Enter

Woensdag 20 april

Oude bekenden van onze regio, Will en Thea Kuiper verzorgen deze middag.

Deze keer wordt hun reis in Roemenië vertoond. Zeker wordt het weer een onderhoudende middag, want we kennen deze enthousiaste mensen.

Alle middagen vinden plaats in De Enter. Aanvang 14.00 uur.

Eigen bijdrage is € 5,– per persoon.

 OSO jaarvergadering op woensdag 16 maart in De Enter te Haulerwijk

Aan het begin van deze bijeenkomst zullen de jaarstukken worden behandeld.

Deze worden samen met de OSO Nieuwsbrief van maart 2022 bij u bezorgd.

Het bestuur hoopt van harte dat deze jaarvergadering door kan gaan, nadat dat in 2020 en 2021 niet mogelijk was.

Voor het programma na de pauze is zanger en entertainer Irwin Benjamins uitgenodigd. In 2020 was hij hiervoor  ook gevraagd, maar toen moest tot tweemaal toe de jaarvergadering worden gecanceld: in maart en in oktober.

Het wordt erg op prijs gesteld dat de heer Benjamins zo sportief is om in

2022 toch weer met de OSO in zee te gaan.

Hopelijk wordt het een fijne en gezellige middag door zijn muzikale bijdrage.

Het bestuur hoopt dat vele OSO leden inbreng zullen hebben bij de jaarvergadering en daarna zullen genieten van muziek en zang.

 

Het OSO bestuur en de AC’s wensen u fijne  feestdagen en een goed en gezond 2022.

 

Gewoon een of andere WordPress website