Appelscha

Nieuwsbrief juni 2019

In de zomermaanden organiseert deze AC weer een aantal gezellige koffiemiddagen van 14.00 tot circa 16.00 uur. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
Voor het vervoer wordt € 2,– per persoon gevraagd.
Graag een week van te voren aanmelden. Telefoonnummers:
Els 431338; Grietje 432289; Tjamke 431638; Sietze 430840; Wessel 431153

Vrijdag 21 juni: Locatie Hotel-restaurant Villa Nova Dorpsstraat 38 8437 PB te Zorgvlied.
Telefoon: 0521-387212. Aanvang 14.00 uur. Vertrek 13.30 uur vanaf Riemsoord.

Vrijdag 19 juli: Locatie Bospaviljoen Norg Langeloërweg 63 9331 VA te Norg
Telefoon: 0592- 614266 Aanvang 14.00 uur. Vertrek 13.20 uur vanaf Riemsoord

Vrijdag 16 augustus: Locatie Restaurant Keernpunt Hoofdstraat 48 7981 AB te Diever
Telefoon: 0521-591884 Aanvang 14.00 uur, Vertrek 13.30 uur vanaf Riemsoord

UITSTEL VAN DOOR APPELSCHA EN OOSTERWOLDE TE ORGANISEREN BUSREIS
Het was de bedoeling dat deze busreis zou plaats vinden in mei.
De reis wordt i.v.m. een planningsprobleem verschoven naar het najaar van 2019.

Gewoon een of andere WordPress website