Appelscha

Gemeente Ooststellingwerf heeft 13 dorpen. In enkele dorpen, w.o. Appelscha, is een activiteitencommissie van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf.

Appelscha ligt aan de rand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold, bestaande uit bos, heide en stuifzanden met buiten Appelscha het bezoekerscentrum.
Het dorp heeft ruim 4.700 inwoners. In de zomermaanden trekt de Opsterlandse Compagnonsvaart ( onderdeel van de Turfroute) veel bezoekers m.n. het oude centrum, de Boerestreek en de Bosberg met een openluchttheater.

Hebt u vragen of suggesties dan kunt u terecht bij de navolgende contactpersonen:

Wessel Oosterhof, Bosweer 3/b, 8426 CK Appelscha

Telefoon: 0516-431153. e-mail: weshar6@hetnet.nl

Sietse Oldersma, A. Vondelingstraat 90, 8426 LB Appelscha

Telefoon: 0516-430840. e-mail: skiclubregio@online.nl

Gewoon een of andere WordPress website