Homepage

Welkom op de website van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO)

Secretariaat: Breikom 1, 8431 BM Oosterwolde

Email:  info@os-ooststellingwerf.nl

WAT BIEDT DE OSO HAAR LEDEN

 Belangenbehartiging op gemeentelijk niveau door te fungeren als gesprekspartner met de gemeente, organisaties en instellingen werkzaam op het gebied van seniorenbeleid.

Een maandelijks programma met activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en wonen, cultuur, informatie en ontspanning in Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde.

Mogelijkheid tot gebruik maken van de collectiviteitsverzekering

bij zorgverzekeraar De Friesland .

(inlichtingen bij mevrouw J.M. van Zoelen  0516 441111)

Hulp bij het invullen van het belastingformulier voor mensen woonachtig in Ooststellingwerf.

(inlichtingen bij mevrouw J.M. van Zoelen   0516 441111)

Periodiek een nieuwsbrief met voor senioren belangrijke informatie.

Samenstelling van het bestuur:

René Schulkes                        voorzitter

Janny Punter–de Vries      secretaris

Cobie van Zoelen                 penningmeester                                                                                                                    ledenadministrateur

Kyke Herz-Tamminga         bestuurslid